ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,697
เดือนที่แล้ว
1,953
ปีนี้
15,098
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
42,333
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208
e-service

-:- ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง การขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแควและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาลฯ 
-:- การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองแคว 
-:- การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )  
-:- ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสองแควขอแสดงความยินดีกับนางผอง วิริยา 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 
-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:-  ประชาสัมพันธ์ การยกระดับควบคุมการเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่แตง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2564
นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว เข้าพบพระเดชพระคุณ “พระเทพปริยัติ”
การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.2564
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการทำความดีก่อนวันพระประจำปีงบประมาณ 2564ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)


กระชังปลาในพื้นที่ตำบลสองแคว
โรงเรียนบ้านสามหลัง
โรงเรียนบัานหัวข่วง
วัดหลังถ้ำ
วัดทุ่งท้อ
วัดสองแคว
วัดหัวข่วง
วัดป่าลาน
วัดพระธาตุโขงขาว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร