ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,249
เดือนที่แล้ว
1,309
ปีนี้
2,558
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
29,793
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220
-:- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว และสมาชิกเทศบาลตำบลสองแคว 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง การกำหนดสถานที่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแควและนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว ส.ถ.1/1 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว 
-:- หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุดที่ ลต(ชม) 0002/ว 27 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 
-:- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการคัดเลือกรับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่1) 
-:- ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 
-:- ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร "การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
"ภูมิปัญญาสร้างสินค้าสู่ชุมชน"
ร่วมงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น #วาระ:ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่พื้นที่ภาคเหนือประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)


กระชังปลาในพื้นที่ตำบลสองแคว
โรงเรียนบ้านสามหลัง
โรงเรียนบัานหัวข่วง
วัดหลังถ้ำ
วัดทุ่งท้อ
วัดสองแคว
วัดหัวข่วง
วัดป่าลาน
วัดพระธาตุโขงขาว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร