ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,078
เดือนที่แล้ว
2,121
ปีนี้
1,078
ปีที่แล้ว
21,920
ทั้งหมด
50,233
ไอพี ของคุณ
18.234.244.170
e-service

นวัตกรรม

-:- ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับแนะนำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ 
-:- ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลสองแคว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
-:- ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ 
-:- แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอไว้ (Viral clip video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand world antibiotic Awareness week ปี 2564” 
-:- ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และอาหาร (ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำดื่ม)  
-:- รางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภททั่วไป 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง การขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแควและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 นายทรงชัย ใจสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว และ นางลัดดา ไชยชนะ ได้มอบหมายให้ นายวิชัย อินตาโน พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสองแคว ฯ
ประชุมเชิงวิชาการ symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่แตง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2564
นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว เข้าพบพระเดชพระคุณ “พระเทพปริยัติ”ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)


กระชังปลาในพื้นที่ตำบลสองแคว
โรงเรียนบ้านสามหลัง
โรงเรียนบัานหัวข่วง
วัดหลังถ้ำ
วัดทุ่งท้อ
วัดสองแคว
วัดหัวข่วง
วัดป่าลาน
วัดพระธาตุโขงขาว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร