ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
1,306
เดือนที่แล้ว
1,676
ปีนี้
8,938
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
36,173
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169
e-service

-:- จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ฯ 
-:- จดหมายข่าว 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการ ประเมินตนเองตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย 
-:- ***ประชาสัมพันธ์ ***ประกาศผล อปท.ที่ผ่านสู่รอบการประเมินคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ***ประชาสัมพันธ์ *** ประกาศโรงเรีียนเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
-:- ***ประชาสัมพันธ์*** มหาวิยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้รับจ้างเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1/5) รับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 16-20 มิถุนายน 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในช่วงโควิด 19 ระบาด 
-:- ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ร่วมต้อนรับ นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ ตำแหน่งนายอำเภอดอยหล่อ
มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว
ซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ที่อาศัยในพื้นที่ตำบลสองแคว จำนวน 11 หลัง
แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลสองแคว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)


กระชังปลาในพื้นที่ตำบลสองแคว
โรงเรียนบ้านสามหลัง
โรงเรียนบัานหัวข่วง
วัดหลังถ้ำ
วัดทุ่งท้อ
วัดสองแคว
วัดหัวข่วง
วัดป่าลาน
วัดพระธาตุโขงขาว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร