ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
838
เดือนที่แล้ว
1,491
ปีนี้
5,148
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
32,383
ไอพี ของคุณ
3.230.143.40
e-service

-:- ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแควและนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว (อย่างไม่เป็นทางการ) 
-:- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง 
-:- ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสองแควในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
-:- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว และสมาชิกเทศบาลตำบลสองแคว 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง การกำหนดสถานที่ ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแควและนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว ส.ถ.1/1 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว 
-:- หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุดที่ ลต(ชม) 0002/ว 27 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 
-:- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการคัดเลือกรับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข/แมว ปี 2564
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร "การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
"ภูมิปัญญาสร้างสินค้าสู่ชุมชน"ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)


กระชังปลาในพื้นที่ตำบลสองแคว
โรงเรียนบ้านสามหลัง
โรงเรียนบัานหัวข่วง
วัดหลังถ้ำ
วัดทุ่งท้อ
วัดสองแคว
วัดหัวข่วง
วัดป่าลาน
วัดพระธาตุโขงขาว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร