ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
1,090
เดือนที่แล้ว
1,278
ปีนี้
1,090
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
28,325
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34
-:- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการคัดเลือกรับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่1) 
-:- ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 
-:- ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา  
-:- ขอประชาสัมพันธ์ แผ่นพับแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ แผ่นพับแนะนำภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2564 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ อัตราการจัดเก็บภาษีป้ายใหม่  
-:- ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสองแคว ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
-:- ขอประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ ขยายเป็นภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
-:- โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร "การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
"ภูมิปัญญาสร้างสินค้าสู่ชุมชน"
ร่วมงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น #วาระ:ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่พื้นที่ภาคเหนือประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)


กระชังปลาในพื้นที่ตำบลสองแคว
โรงเรียนบ้านสามหลัง
โรงเรียนบัานหัวข่วง
วัดหลังถ้ำ
วัดทุ่งท้อ
วัดสองแคว
วัดหัวข่วง
วัดป่าลาน
วัดพระธาตุโขงขาว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร