ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
119
เดือนที่แล้ว
1,934
ปีนี้
2,053
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
80,193
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ1 ต.ค. 2564
2ประะกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2564
3ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกพ.ศ.25601 ต.ค. 2564
4ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2564
5ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2)พ.ศ.25631 ต.ค. 2564
6ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5)1 ต.ค. 2564
7ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
8ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ต.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสองแคว 25641 ต.ค. 2563
10นโยบายคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลสองแคว1 ต.ค. 2563
11ข้อบังคับเทศบาลตำบลสองแคว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสองแคว1 ต.ค. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลฯ 25641 ต.ค. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการแต่งกายในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 25631 ต.ค. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา 1 ต.ค. 2563
15หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสองแคว1 ต.ค. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลสองแควเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสองแคว9 ก.ย. 2563
17ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256329 เม.ย. 2563
18ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25631 เม.ย. 2563
19ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข30 ม.ค. 2563
20ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสองแคว9 ต.ค. 2562

1 2   >>  >|