ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
119
เดือนที่แล้ว
1,934
ปีนี้
2,053
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
80,193
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
1
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันนี้ (วันที่ 14 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วยนายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ภายในงานฯ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้
1. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
3. เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4. เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
5. เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
7. เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
8. เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

14 มิถุนายน 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว และภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น" ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยชุมชนท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมศึกษาศึกษาดูงาน ประกอบด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.),กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมกิจการผู้สูงอายุ,กรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 และคณะที่ 3 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส., สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้, ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.), คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมสื่อสารมวลชน

03 เมษายน 2565

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ตืน,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลสองแคว ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

16 มีนาคม 2565

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลสองแคว ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกเทศมนตรี(นางลัดดา ไชยชนะ) หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมบุคลการให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม โดยท่านนายกลัดดา ไชยชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกรรณิกา อุปโยคิน ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ และนายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ

11 มีนาคม 2565

พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลสองแควร่ วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นาย หน้อย ปันวงศา รองนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลสองแควร่ วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

04 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลสองแคว ศึกษาดูงานระบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่ เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโนปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เตรียมข้อมูลและพื้นที่สำหรับการศึกษาดูงานระบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมกลั่นกรองทางวิชาการข้อเสนอโครงการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น (ศปง.ท้องถิ่น) ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองทางวิชาการข้อเสนอโครงการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น (ศปง.ท้องถิ่น) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริหารวิชาการ @UNISERV CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการศูนย์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการศูนย์เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริหารวิชาการ @UNISERV CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว
11 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลสองแคว ได้ดำเนินการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ รุ่นที่ 1 ณ สวนพฤกษาสมุนไพร รักสุขภาพ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2565

นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้มาเป็นประธานในการเปิดประชุมสามัญประจำปี,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ในวันนี้ นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้มาเป็นประธานในการเปิดประชุมสามัญประจำปี คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลสองแคว เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีนายรีน จันทะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง พร้อมด้วยคณะครู และนายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อดำรงตำแหน่ง และทำหน้าที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลสองแควต่อไป

28 มกราคม 2565

 นายทรงชัย  ใจสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว และ นางลัดดา ไชยชนะ ได้มอบหมายให้ นายวิชัย อินตาโน พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสองแคว ฯ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เช้าวันนี้(วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565) นำโดย นายทรงชัย ใจสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว และ นางลัดดา ไชยชนะ ได้มอบหมายให้ นายวิชัย อินตาโน พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสองแคว ฯ

05 มกราคม 2565

ประชุมเชิงวิชาการ symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลสองแคว เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรม Miracle แกรนด์คอนเวนชั่น
22 ธันวาคม 2564

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
เช้าวันนี้ เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ชัยชนะนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายทรงชัย ใจสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน จ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
05 ธันวาคม 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่แตง,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว นายหน้อย ปันวงศา รองนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมต้อนรับ นางอำไพ เชียงเเรง รองนายกเทศมนตรีตำบลเเม่เเตง และพนักงานเทศบาลฯ ในการเข้าศึกษาดูงานเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุเเละสวนพฤกษาสมุนไพรหัวใจรักสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

02 กันยายน 2564

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (118 รายการ)