ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
119
เดือนที่แล้ว
1,934
ปีนี้
2,053
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
80,193
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
1
ประกาศ บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
09 ธันวาคม 2565

ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายภายในเขตเทศบาลตำบลสองแคว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว ขอประกาศให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายภายในเขตเทศบาลตำบลสองแคว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

09 ธันวาคม 2565

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
28 พฤศจิกายน 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 65,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 65
เทศบาลตำบลสองแคว ได้ระดับ A ผลคะแนน 94.51

02 สิงหาคม 2565

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่74,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
01 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงิน,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
29 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงิน,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
27 มิถุนายน 2565

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
27 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงิน,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
20 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ระบบบทเรียนออนไลน์ MJU MOOC,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
21 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
20 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูอัตราจ้าง,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
12 เมษายน 2565

การประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2564-พ.ศ.2568) จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน),เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2564-2568) การศึกษาปฐมวัย จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

10 มีนาคม 2565

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
31 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
29 มกราคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (112 รายการ)