ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
810
เดือนที่แล้ว
934
ปีนี้
810
ปีที่แล้ว
9,472
ทั้งหมด
10,882
ไอพี ของคุณ
18.210.24.208


เทศบาลตำบลสองแคว ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก จนงานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี    #พวกเราพร้อมสานต่อกิจกรรมเพื่อประโยชน์และความสุขของคนในชุมชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563             วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

11 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย อ.ลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสองแคว ข้าราชการพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว และประชาชนจิตอาสา ร่วม การเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

03 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลสองแคว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อหลวง เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว ในวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

25 ธันวาคม 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว

29 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย อ.ลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมกับภาคีเครือข่าย กสน.อ.ดอยหล่อ และผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เรื่องแนวทางการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว

16 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย อ.ลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสองแคว อพปร.ตำบลสองแคว อสม.ตำบลสองแคว และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาถนน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณถนนสายหลังโรงเรียนบ้านสามหลัง- บ้านทุ่งท้อ

09 สิงหาคม 2562

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562) เวลา 13:00 น. เทศบาลตำบลสองแคว รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว

15 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย อ.ลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลสองแคว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว ครู และ นักเรียน โรงเรียนสองแคว ร่วมกิจกรรม ณ วัดในพื้นที่ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จำนวน 6 วัด ดังนี้
1. วัดแม่ขาน หมู่ 1 บ้านแม่ขาน
2. วัดทุ่งท้อ หมู่ 2 บ้านทุ่งท้อ
3. วัดสองแคว หมู่ 4 บ้านกลาง
4. วัดหัวข่วง หมู่ 6 บ้านหัวข่วง
5. วัดป่าลาน หมู่ 7 บ้านป่าลาน
6. วัดพระธาตุโขงขาว หมู่ 8 บ้านสามหลัง

12 กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. อ.ลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือ (MOU) “ประชารัฐตำบลสองแควรวมใจต้านภัยไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม” ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล เพื่อร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสองแควดำเนินโครงการทำดีก่อนวันพระ (ทำความสะอาดวัด) ณ วัดในพื้นที่ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมกับ องค์กรพัฒนาผู้สูงอายุฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเรียนรู้การดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ จากเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

14 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย อ.ลัดดา ไชยชนะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดเทสบาลตำบลสองแคว ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลสองแคว พร้อมชมการถ่ายถอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

06 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย อ.ลัดดา ไชยชนะ พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมการถ่ายถอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลว 07:00 น.

05 พฤษภาคม 2562

วันนี้ ( 1 เมษายน 2562 ) เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย อ.ลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ) ณ ฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

01 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย อ.ลัดดา ไชยชนะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสองแคว ร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ณ สวนสาธารณะหนองฮองแฮง หมู่ 5 และหมู่ที่ 6

30 เมษายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (37 รายการ)