ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
1,306
เดือนที่แล้ว
1,676
ปีนี้
8,938
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
36,173
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169
ร่วมต้อนรับ นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ ตำแหน่งนายอำเภอดอยหล่อ ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันนี้ (วันอังคารที่ 22 มิถุนายนพ.ศ. 2564) เวลา 10:00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลในสังกัดตำบลสองแคว ร่วมต้อนรับ นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ ตำแหน่งนายอำเภอดอยหล่อ ใน การออกตรวจเยี่ยมราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว

22 มิถุนายน 2564

มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
วันนี้(18 มิถุนายน 2564) เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว
18 มิถุนายน 2564

ซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ที่อาศัยในพื้นที่ตำบลสองแคว จำนวน 11 หลัง,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
"ทำดีด้วยใจจิตอาสา เพราะทุกคนคือคนบ้านเดียวกัน" เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลสองแคว นำโดยกำนันมานิต แดงเมือง และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกันซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ที่อาศัยในพื้นที่ตำบลสองแคว จำนวน 11 หลัง เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
17 มิถุนายน 2564

แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และขอขอบคุณนายกลัดดา ไชยชนะ ที่อนุเคราะห์เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเจลล้างมือแบบขาตั้ง เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาล นอกจากนี้ขอขอบคุณร้านซิญอริต้า ที่มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กให้แก่เด็กเล็กและนักเรียน เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
14 มิถุนายน 2564

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลสองแคว,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว โดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลสองแคว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน

11 มิถุนายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
08 มิถุนายน 2564

มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ม.2 และ ม.6,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
ช่วงบ่ายวันนี้ นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ได้มอบหมายให้นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย สท.และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ม.2 และ ม.6 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
08 มิถุนายน 2564

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันนี้ (พุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564) เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลสองแคว ดำเนินการ โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะโอ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

02 มิถุนายน 2564

ดำเนินกิจกรรม “U2T Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564) เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว นายวิชัย อินตาโน(ปลัดเทศบาล) และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ คณะทำงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ตำบลสองแคว และหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา ได้ดำเนินกิจกรรม “U2T Covid-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” พร้อมตัวแทน อสม. ทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยมีการสาธิตวิธีการใช้ Face Shield และแจกเจลแอลกอฮอล์ เพี่อให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน

27 พฤษภาคม 2564

มอบเจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลสองแคว

24 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลสองแควร่วมแรงใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่าย ที่ร่วมแรงใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัยในพื้นที่ วันที่ 14 เมษายน 2564 จนงานสำเร็จไปได้ด้วยดี ขออภัยความล่าช้าของการส่งมอบวัสดุกระเบื้องในการบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

15 เมษายน 2564

โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข/แมว ปี 2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแควดำเนินการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เทศบาลตำบลสองแคว ในโครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข/แมว ปี 2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขาน ถึง หมู่ที่ 8 บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในพื้นที่

18 มีนาคม 2564

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันนี้ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

27 พฤศจิกายน 2563

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร "การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ทางเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร "การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563 จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสองแคว จำนวน 93 คน มอบใบประกาศเกียติคุณให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ ฯ จำนวน 9 คน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการด้านสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ร่วมถึงกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

26 พฤศจิกายน 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (75 รายการ)