ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
3,465
เดือนที่แล้ว
3,729
ปีนี้
27,401
ปีที่แล้ว
21,920
ทั้งหมด
76,556
ไอพี ของคุณ
44.210.85.190
e-service

นวัตกรรม

-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA 65 
-:- การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่74 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงิน 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงิน 
-:- ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงิน 
-:- ประชาสัมพันธ์ระบบบทเรียนออนไลน์ MJU MOOC 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ  
-:- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
-:- การประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2564-พ.ศ.2568) จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ตืน
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว ประจำปีงบประมาณ 2565
พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลสองแควร่ วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลสองแคว ศึกษาดูงานระบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)


กระชังปลาในพื้นที่ตำบลสองแคว
โรงเรียนบ้านสามหลัง
โรงเรียนบัานหัวข่วง
วัดหลังถ้ำ
วัดทุ่งท้อ
วัดสองแคว
วัดหัวข่วง
วัดป่าลาน
วัดพระธาตุโขงขาว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร