ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
1,306
เดือนที่แล้ว
1,676
ปีนี้
8,938
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
36,173
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169
ลำดับรายการวันที่
11.มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 ต.ค. 2563
22.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสองแคว1 ต.ค. 2563
33.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2563
44.มาตรการดำเนินการเกยี่วกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ฯ1 ต.ค. 2563
55. มาตรการป้องกันการรับสินบน 1 ต.ค. 2563
66. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ต.ค. 2563
77.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ1 ต.ค. 2563
8 มาตรการดำเนินการเกยี่วกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ฯ1 ต.ค. 2563
9 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 1 ต.ค. 2563
10รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2563

1