ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,078
เดือนที่แล้ว
2,121
ปีนี้
1,078
ปีที่แล้ว
21,920
ทั้งหมด
50,233
ไอพี ของคุณ
18.234.244.170
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว30 ก.ค. 2564
2คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี8 มิ.ย. 2564
3คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสองแคว1 มิ.ย. 2564
4คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว1 มิ.ย. 2564
5คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว1 มิ.ย. 2564
6ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่25 พ.ค. 2564
7คำสั่งอำเภอดอยหล่อ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสองแคว11 พ.ค. 2564
8คำสั่งอำเภอดอยหล่อ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว11 พ.ค. 2564
9คำสั่งอำเภอดอยหล่อ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลสองแคว11 พ.ค. 2564
10ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่27 เม.ย. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)15 มี.ค. 2564
12คำสั่ง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่14 ก.ค. 2563
13คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง สำนัก14 ก.ค. 2563
14การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน1 ต.ค. 2562
15เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.256226 ก.ค. 2562
16คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล7 พ.ย. 2561
17คำสั่งเทศบาลตำบลสองแคว สภาเด็กใหม่ ก.ย.6117 ก.ย. 2561
18ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี1 ต.ค. 2554

1