ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
704
เดือนที่แล้ว
1,646
ปีนี้
6,660
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
33,895
ไอพี ของคุณ
3.239.56.184
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ 2564-2566)30 ก.ย. 2563
2แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ประจำปีงบประมาณ 2564-256630 ก.ย. 2563
3แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)28 ก.ย. 2563
4แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)28 ก.ย. 2563
5แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)28 ก.ย. 2563
6แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)28 ก.ย. 2563
7แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานการสอน28 ก.ย. 2563
8แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น28 ก.ย. 2563
9กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น28 ก.ย. 2563
10มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น28 ก.ย. 2563
11มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป28 ก.ย. 2563
12มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง28 ก.ย. 2563
13มาตราฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง28 ก.ย. 2563
14หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา 9 ก.ย. 2563
15หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 9 ก.ย. 2563
16แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 256316 พ.ย. 2561

1