ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,078
เดือนที่แล้ว
2,121
ปีนี้
1,078
ปีที่แล้ว
21,920
ทั้งหมด
50,233
ไอพี ของคุณ
18.234.244.170
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว ต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25642 ต.ค. 2563
2ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงวางท่อระบายนา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขาน ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เม.ย. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ขาน -บ้านทุ่งท้อ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.68-004 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 เม.ย. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ขาน -บ้านทุ่งท้อ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.68-004 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มี.ค. 2563
6ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ขาน -บ้านทุ่งท้อ19 ก.พ. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวทางไกลแบบไร้สาย หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลสองแคว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ก.พ. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวทางไกลแบบไร้สาย หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลสองแคว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ม.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ม.ค. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 ธ.ค. 2562
11ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนถ่ายขยะที่ทางเทศบาลดำเนินการจัดเก็บไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 พ.ย. 2562
12ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนถ่ายขยะที่ทางเทศบาลดำเนินการจัดเก็บไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พ.ย. 2562
13ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กันยายน พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
14ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 27 ก.ย. 2562
15ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน สิงหาคม พ.ศ.256230 ส.ค. 2562
16ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.256231 ก.ค. 2562
17ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลตำบลสงอแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ก.ค. 2562
18ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ก.ค. 2562
19ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ก.ค. 2562
20ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มิถุนายน พ.ศ.256228 มิ.ย. 2562

123  >> >|