ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,078
เดือนที่แล้ว
2,121
ปีนี้
1,078
ปีที่แล้ว
21,920
ทั้งหมด
50,233
ไอพี ของคุณ
18.234.244.170
1
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับแนะนำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
12 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

11 มกราคม 2565

ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลสองแคว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว ขอประกาศให้เจ้าของป้าย ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ (ภ.ป.1) พร้อมกับกรอกรายการโดยละเอียด และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

22 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
17 ธันวาคม 2564

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชม.ถ. 68-005 จากสายบ้านทุ่งท้อ  ถึงสายบ้านสามหลัง 

15 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอไว้ (Viral  clip video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand world antibiotic Awareness week ปี 2564”,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
28 ตุลาคม 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และอาหาร (ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำดื่ม) ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
เทศบาลตำบลสองแคว ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และอาหาร (ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำดื่ม) เพื่อสนับสนุนและจัดหาชุดธารน้ำใจให้แก่ ผู้ที่กักตัวอยู่บ้านและกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว โทร 0-5310-6560 และผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 -​ หมู่ที่ 8 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ #ร่วมส่งมอบธารน้ำใจเพื่อสู้ภัยโควิด19
11 ตุลาคม 2564

รางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภททั่วไป,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดยนางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองแควได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom รางวัลของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลสองแควทุกคน ขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ขอบคุณผู้สูงอายุทุกคน ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน ขอบคุณจิตอาสาทุกๆ ด้าน เทศบาลตำบลสองแควจะขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตำบลสองแควให้ดีขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป #ความร่วมมือ #การมีส่วนร่วม #ชุมชนเข้มแข็ง #สองแควหนึ่งใจ
06 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง การขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแควและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
31 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว มีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-106560 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ

02 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองแคว,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. นางลัดดา ไชยชนะ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองแคว
21 กรกฎาคม 2564

การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ,นายหน้อย ปันวงศา รองนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ,นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 (ศปก.) ตำบลสองแคว ดำเนินการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ณ สถานที่จุดรับซื้อลำไยร่วง ในพื้นที่ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

21 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสองแควขอแสดงความยินดีกับนางผอง วิริยา,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
01 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศณวันที่ 30 มิถุนายนพ.ศ. 2564

30 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (92 รายการ)