ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว


ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,362
เดือนที่แล้ว
1,493
ปีนี้
14,055
ปีที่แล้ว
9,472
ทั้งหมด
24,127
ไอพี ของคุณ
34.232.51.240


ประกาศประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสองแคว หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 053-106560-1 , 093-5799569 ในวันและเวลาราชการค่ะ

31 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง  การปิด - เปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแควต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว มีกำหนดการ ขยายเวลาปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 และเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

30 เมษายน 2563

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.3)ฯ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2561

01 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2563และทำการเปิดเรียนวันที่ 1 เมษายน 2563

19 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง กำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแควฯ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสองแคว สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนฯ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแม่ขาน-บ้านทุ่งท้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิ์ (e-bidding)

25 กุมภาพันธ์ 2563

การแบ่งเขตเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองแคว,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสองแคว
- ตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสองแคว จำนวน 3 คน
- เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
- เวลา 08.30-16.30 น.
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศ ท่านสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

27 มกราคม 2563

การรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
27 มกราคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

       ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสองแคว ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชุดที่ 1 ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว และที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน

       อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสองแคว ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลตำบลสองแคว จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

29 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลสองแควขอเชิญเที่ยวงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

 

เทศบาลตำบลสองแควขอเชิญเที่ยวงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ บริเวณลานหน้าวัดหัวข่วง หมู่ 6 บ้านหัวข่วง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
วัน จันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญชมการประกวด


- การประกวดหนูน้อยนพมาศ
- การประกวดกระทงเล็ก
- การประกวดร้องเพลงประชาชนพร้อมหางเครื่อง
- เชิญร่วมบูชาโคมประทีบ

06 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์วิดีโอการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

 

ตอนที่ 2

 

ตอนที่ 3

16 สิงหาคม 2562

ข้อบังคับเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านสองแควฯ พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

อบังคับเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.2562

06 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไร,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

02 สิงหาคม 2562

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสองแคว เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562

26 กรกฎาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (26 รายการ)