ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,440
เดือนที่แล้ว
2,302
ปีนี้
12,843
ปีที่แล้ว
21,920
ทั้งหมด
61,998
ไอพี ของคุณ
3.215.79.204
1
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงิน,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
20 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ระบบบทเรียนออนไลน์ MJU MOOC,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
21 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
20 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูอัตราจ้าง,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
12 เมษายน 2565

การประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2564-พ.ศ.2568) จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน),เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองแคว สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสองแคว ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2564-2568) การศึกษาปฐมวัย จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

10 มีนาคม 2565

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
31 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
29 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
28 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมและจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
20 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับแนะนำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
12 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

11 มกราคม 2565

ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลสองแคว ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว ขอประกาศให้เจ้าของป้าย ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ติดต่อขอรับแบบพิมพ์ (ภ.ป.1) พร้อมกับกรอกรายการโดยละเอียด และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสองแคว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

22 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
17 ธันวาคม 2564

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชม.ถ. 68-005 จากสายบ้านทุ่งท้อ  ถึงสายบ้านสามหลัง 

15 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (104 รายการ)