ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
1,994
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
11,227
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
38,462
ไอพี ของคุณ
3.236.50.201
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองแคว,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. นางลัดดา ไชยชนะ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสองแคว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองแคว
21 กรกฎาคม 2564

การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลสองแคว นำโดย นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ,นายหน้อย ปันวงศา รองนายกเทศมนตรีตำบลสองแคว ,นายวิชัย อินตาโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 (ศปก.) ตำบลสองแคว ดำเนินการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ณ สถานที่จุดรับซื้อลำไยร่วง ในพื้นที่ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

21 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสองแควขอแสดงความยินดีกับนางผอง วิริยา,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
01 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศณวันที่ 30 มิถุนายนพ.ศ. 2564

30 มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ ติดต่อสอบถาม สำนักปลัดเทศบาล 053-106560ต่อ11

30 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
28 มิถุนายน 2564

 ประชาสัมพันธ์ การยกระดับควบคุมการเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
28 มิถุนายน 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
24 มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ฯ,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่

24 มิถุนายน 2564

จดหมายข่าว,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
23 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการ ประเมินตนเองตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th

เทศบาลตำบลสองแคว ขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการ ประเมินตนเองตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus (TSC plus) ได้ที่ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th หรือแสกน QR Code เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

23 มิถุนายน 2564

***ประชาสัมพันธ์ ***ประกาศผล อปท.ที่ผ่านสู่รอบการประเมินคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
17 มิถุนายน 2564

***ประชาสัมพันธ์ *** ประกาศโรงเรีียนเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
17 มิถุนายน 2564

***ประชาสัมพันธ์*** มหาวิยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้รับจ้างเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1/5) รับสมัครตั้งแต่วันที่ วันที่ 16-20 มิถุนายน 2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
**ประกาศเพิ่มเติม**
ผู้สมัครสามาถสมัครได้จนถึงวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2564 โดยสามารถดูผลการคัดเลือกได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 16:00 น.
ได้ที่ https://1t1u.se.cmu.ac.th
โดยตำบลที่จะให้ทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ได้แก่
1.ตำบลแม่ศึก
- กลุ่มงานที่ 4 บัณฑิต 1 ตำแหน่ง นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
2.ตำบลป่าสัก
- กลุ่มงานที่ 2 ประชาชน 1 ตำแหน่ง
3.ตำบลแม่ข่า
- กลุ่มงานที่ 4 บัณฑิต 1 ตำแหน่ง
4.ตำบลห้วยแก้ว
- กลุ่มงานที่ 3 บัณฑิต 1 ตำแหน่ง
5.ตำบลวัดเกต
- กลุ่มงานที่ 4 บัณฑิต 1 ตำแหน่ง
เพิ่มเติม
6.ตำบลสองแคว
- กลุ่มงานที่ 2 ประชาชน 1 ตำแหน่ง
ผู้ที่ผ่านการเลือกต้องทำการยืนยันต้องทำการ Log-in เพื่อทำการยืนยันผลการคัดเลือกภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 วันเดียวเท่านั้น
กรณีประชาชน และ บัณฑิตจบใหม่ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพื้นที่ จังหวัด ปฏิบัติงาน ต้องใช้หนังสือรับรองพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยลงนามเฉพาะผู้สมัครเท่านั้น และผู้รับรองจะลงนามหลักจากที่ผู้สมัครได้เริ่มงาน
สามารถดาวน์โหลด หนังสือรับรองพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ (การรับรองโดยพื้นที่ที่จะปฏิบัติงาน) ได้ที่ https://drive.google.com/.../1L2kZjxxUMF0-udSzv7G.../view...
17 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลสองแคว,songkwae.go.th
15 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (79 รายการ)