ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
647
เดือนที่แล้ว
1,646
ปีนี้
6,603
ปีที่แล้ว
17,163
ทั้งหมด
33,838
ไอพี ของคุณ
3.239.56.184
วัดสองแคว

 

ประวัติวัดสองแคว

      

วัดสองแควตั้งอยู่หมูที่ 4 ตำบลสองแคว กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ธรณีสงฆ์แปลงที่ 1 ตามโฉนด 4 ไร่ 2 ตารางวา และแปลงที่ 2 อีก 87 ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นหมู่บ้านยาวเลียบลำน้ำปิงมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 กับ หมู่ที่ 5 ตำบลสองแคว หมู่ที่ 4 เรียกว่าบ้านกลาง หมู่ที่ 5 เรียกว่าบ้านสองแคว ส่วนวัดตั้งอยู่ท้ายบ้านกลาง (หมู่ที่ 4) ถือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างบ้านหมู่ที่ 4 กับบ้านหมู่ที่ 5 มีถนนผ่านกลางหมู่บ้านยาวเลียบตั้งแต่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต.สองแคว และผ่านออกบ้านปากทางเจริญหมู่ที่ 4 ต.ดอยหล่อสู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด วัดสองแควได้นามมาจากสภาพพื้นที่หมู่บ้านอยู่ระหว่าง ปากแม่น้ำขานไหลมาบรรจบกับแม้น้ำปิงเป็นแควน้ำสองสายจึงได้ชื่อว่า บ้านสองแคว โดยแม่น้ำทั้งสองสายได้มาบรรจบกันที่บ้านสบขาน (บ้านท่ามะโอปัจจุบันนี้) คำว่า สบ หมายถึงปากน้ำ ซึ่งมีทางเหนือของหมู่บ้านสองแคว ในอดีตที่หน้าวัดสองแควเป็นแม่น้ำปิงและแม่น้ำขานมาบรรจบกันจึงมีท่าน้ำอันกว้างใหญ่เรียกกันสมัยนั้นว่า “ท่ากว้าง” โดยมีวัดสองแควตั้งอยู่บนฝั่งฟากจังหวัดเชียงใหม่ ฟากตรงข้ามเป็นฝั่งจังหวัดลำพูน ซึ่งปัจจุบันลำน้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางไปเดินผ่านสวนในเขตอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จึงทำให้เนื้อที่เขตของอำเภอป่าซาง ข้ามมาอยู่ฝั่งจังหวัดเชียงใหม่แต่เนื้อที่รับผิดชอบยังเป็นของจังหวัดลำพูน เรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านโท้ง ก่อนแม่น้ำปิงจะเปลี่ยนทางเดิน

       มีคำบอกเล่าว่า มีคนจีนที่เป็นนายทุนมาซื้อที่ดินในเขตบ้านท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนเป็นเนื้อที่สองร้อยกว่าไร่และได้ขุดลำเหมืองผ่านกลางที่ดินเพื่อที่จะนำน้ำมาใช้ในการเกษตร ขุดสร้างเสร็จพอถึงฤดูฝน ฝนตกน้ำปิงนองล้นฝั่งน้ำปิงได้ได้ไหลเข้าลำเหมือง และเกิดน้ำเซาะลำเหมืองผ่านกลางสวน ทำให้ลำเหมืองกว้างขึ้นจนน้ำปิงเปลี่ยนทางเดิน ทำให้แยกเนื้อที่เป็นสองส่วน น้ำปิงก็เลยไหลผ่านเหมือนอย่างทุกวันนี้

      วัดสองแควสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1435-1440 ในสมัยพระนางจามเทวีได้ยกไพรพลขึ้นมาจากจังหวัดลพบุรี โดยทางเรือขึ้นมาทางน้ำปิงเพื่อที่จะมาสร้างเมืองหริภูญชัยเมืองลำพูน และได้มองเห็นลานที่ปากน้ำสองแควเป็นที่กว่างขวางและบนฝั่งก็เป็นที่ราบเหมาะแก่การพัก ไพรพล จึงเรียกท่ากว้างเป็นที่จอดพักเรือและได้สร้างเมืองเล็ก ๆ ขึ้นเมืองหนึ่งบริเวณปากน้ำขึ้นไปเรียกว่า “เวียงเถาะ” เถาะ หมายถึง ชั่วคราว และเวียงเถาะก็คือ ทุ่งท้อ ในปัจจุบันคำเรียกเพี้ยนไปจาก เถาะเป็นท้อ วัดสองแควเมื่อพระนางจามเทวีได้ให้ไพรพลทหารสร้าง โดยมีหลักฐานกำแพงเมืองตามชายทุ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 150 เมตร เป็นแนวยาวตลอดหมู่บ้าน บัดนี้ได้ถูกขุดไปหมดแล้ว พร้อมไปสร้างเมืองหริภูญชัย และต่อมาวัดนี้ก็ไม่มีใครมาดูแลรักษา ศรัทธาสมัยนั้นก็ไม่มีมาก จึงปล่อยให้เป็นวักร้างมาโดยตลอดจนมาถึงเมื่อพ.ศ.2491 ก็ได้บูรณะขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่มีข้อมูลผู้มาบูรณะ มาปรากฏหลักฐานจากผู้มาเป็นเจ้าอาวาสสมัยครูบาชมพู ซึ่งเป็นที่นับถือศรัทธาจำนวนมากตั้งแต่ พ.ศ. 2426 ได้บูรณะวัดสองแควทั้งวิหารและศาลา จนกระทั้งปี พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสร้างอุโบสถ เพื่อเป็นที่ทำสังฆะกรรม ของพระภิกษุสงฆ์และนับว่าเป็น อุโบสถแรกของตำบลสองแคว และต่อมาอีกหกปี พ.ศ. 2476 ท่านครูบาชมพูก็ไดมรณภาพไป ต่อมาก็ได้พระกว้างเป็นเจ้าอาวาสและได้เป็นเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. 2491 ก็ได้ลาสิขาไป จากนั้นปี 2491 ท่านครูบาตุ้ยธมเสโน เป็นเจ้าอาวาสละได้บูรณะก่อสร้างวิหาร กุฏิศาลา และก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างมาโดยตลอดจน พ.ศ. 2524 ท่าครูบาตุ้ย ธมเสโน ก็ได้มรณภาพไป และไดพระมานิตย์ ธมทินโน เป็นเจ้าอาวาส จากพ.ศ. 2524-2526 ก็ลาสิขาไปและได้ไปอาราธนานิมนต์เอา พระพรหม พรมเสโน จากวัดบ่อหิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระลูกวัดสองแควได้ไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ่อหินกลับมาเป็นเป็นเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบันนี้ และท่านพระครูสุพรม พรมเสโน ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2548 ดังนั้นทางคณะศรัทธาจึงได้มีการประชุม และได้ไปนิมนต์ พระอุทัย สุจิตโต จากวัดหนองโจ๋ง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน มารักษาการ โดยให้เจ้าคณะตำบลสองแควได้แต่งตั้งรักษาแทนเจ้าอาวาสวัดสองแควขึ้น ในที่ประชุมทางเจ้าคณะตำบลจึงได้แต่งตั้งให้พระอุทัย สุจิตโต รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสองแคว


*********************************


 
20 พฤศจิกายน 2561