ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
119
เดือนที่แล้ว
1,934
ปีนี้
2,053
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
80,193
ไอพี ของคุณ
3.236.70.233
วัดทุ่งท้อ


ประวัติวัดทุ่งท้อ

 

     วัดทุ่งท้อ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งท้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 32 วา ติดทางสาธารณะทิศใต้ประมาณ 32 วา ติดทางสาธารณะทิศตะวันออกประมาณ 21 วา ติดโรงเรียนทิศตะวันตกประมาณ 21 วา ติดทางสาธารณะมีที่ตั้งธรณีสงฆ์ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ และกุฏิ วิหาร และอุโบสถ วัดทุ่งท้อเสร้างเมื่อ พ.ศ.2410 โดยมีท่านครูบาเทพ เป็นผู้เริ่มสร้างวัด การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสที่ทราบนาม คือ

พ.ศ. 2520-2523 รูปที่ 1 ครูบาเทพ  รูปที่2 ครูบาจักร รูปที่3 ครูบาทนัญชัยที

รูปที่4 ครูบาทา รูปที่ 5 ครูบาดวงแก้ว

พ.ศ.2526 รูปที่6 พระอธิการจันทร์ทอง สิริปัญโญ

พ.ศ. 2538 รูปที่7 พระอธิการจรัญ กิตติปัญโญ

 

ประวัติชุมชนบ้านทุ่งท้อ


       บ้านทุ่งท้อมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 220 ไร่ ประชากร 524 คน เป็นผู้ชาย 244 คน เป็นผู้หญิง 280 คน ( ข้อมูล 2546 ) โดยมีพื้นที่ทิศตะวันออกจรดลำน้ำแม่ขาน ทิศใต้จรดบ้านท่ามะโอหมู่3 ทิศตะวันตกจรดบ้านสามหลังหมู่ที่8 ทิศเหนือจรดบ้านแม่ขาน-หลังถ้ำท่องฝายหมู่ที่1 ปัจจุบันประชากรประกอบอาชีพรับจ้าง 57% ค้าขาย9% และอาชีพเกษตรกรรม34% ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกญฑ์ดี บ้านทุ่งท้อเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมหมู่บ้านหนึ่งเพราะผู้คนในหมู่บ้านในอดีตได้ไปตั้งหมู่บ้านอื่นอีกหลายหมู่บ้านทั้งใกล้และไกล เช่นบ้านสามหลังหมู่ที่ 8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ครอบครัวจึงเรียกว่าบ้านสามหลังปละบ้านทุ่งปุยหมู่ที่3ต.สันติสุ (เดิมเป็นตำบลยางคราม)
จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าแก่ พอจับประเด็นได้ว่าเดิมหมู่บ้านนี้ผู้คนส่วนมากตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแนวลำน้ำขานวิ่งไหลผ่านหมู่บ้านยาวประมาณ 1500 เมตร ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากที่ตั้งหมู่บ้านเรือนก็เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ทุกคนจึงเรียกว่าโต้งหลวง (ปัจจุบันเป็นสวนลำไย) ปัจจุบันปลูกสร้างอาคารเป็นที่อยู่อาศัยไม่มีทุ่งนามากเหมือนเมื่อก่อน ในอดีตเมื่อเสร็จฤดูการทำนาชาวบ้านก็จะนำสัตว์คือโคและกระบือมารวมกันในบริเวณทุ่งนาแห่งนี้ก่อนที่จะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงไปหากินในบริเวณอื่นต่อไป การรวมตัวของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าต๊อ รวมกับคำว่าโต้ง(ซึ่งมาจากคำว่า ทุ่ง) จึงเป็นคำว่า (โต้งต๊อ) ( และเปลี่ยนเป็นทุ่งท้อในปัจจุบัน ) อีกประการหนึ่งบ้านโต๊งท้อมีวัดซึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้านตามประวัติของวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2410โดยครูบาเทพซึ่งเป็นพระเถระที่พระพุทธศาสนิกชนนับถือมากเมื่อถึงเทศกาลงานบุญ เช่นงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง พุทธศาสนิกชนก็จะมารวมกันที่วัดนี้โดยมีครูบาเทพเป็นผู้พาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายล่องเรือไปตามลำน้ำแม่ขานและลำน้ำปิงเพื่อสรงน้ำพระธาตุที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ การมารวมตัวเพื่อประกอบกุศลกรรมใดกุศลกรรมหนึ่ง เช่นนี้เรียกว่า ต๊อ จึงเป็นที่มาของคำว่า โต๊งต๊อ


************************************


 
20 พฤศจิกายน 2561