ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสองแคว จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์ : สองแควสังคมแห่งการเรียนรู้ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ชุมชนร่วมพัฒนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น // คำขวัญ ตำบลสองแคว ขาน-ปิงร่วมสาย สายใยผูกพัน ร่วมแรงฝ่าฟัน สร้างสรรค์สองแคว
X ปิด


ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/11/2561
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
3,234
เดือนที่แล้ว
3,441
ปีนี้
28,847
ปีที่แล้ว
28,985
ทั้งหมด
106,987
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142เด็กหญิงดลลชา แก้วชัยยา
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสองแควเด็กชายธนภัทร อินดี
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสองแควเด็กชายพิษณุพงค์ ศรีคำ
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสองแควเด็กหญิงอภิญญา เตจ๊ะวงค์
เหรัญญิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลสองแควเด็กหญิงภัทราพร ไชยวงค์
ผู้บริหารเด็กชายศักดินนท์ แก้วแสง
ผู้บริหารเด็กหญิงจิรัชญา ธิกันงา
ผู้บริหารเด็กหญิงธัญชนก แก้ววงวาฬ
ผู้บริหารเด็กหญิงภัสสร ใจดวงแก้ว
ผู้บริหารเด็กหญิงธนวรรณ แซ่พ่าน
ผู้บริหารเด็กชายณัฐพล อินสุยะ
ผู้บริหารเด็กชายณัฐวัตร แก้วสี
ผู้บริหารเด็กชายเฉลิมเกียรติ ฟองแก้ว
ผู้บริหารเด็กชายสุรเชษฐ พิดานปัน
ผู้บริหารเด็กชายเคอหลาว ลุงหม่อง
ผู้บริหารเด็กหญิงศศิวิมล มูลศรี
ผู้บริหารเด็กหญิงพิชญา ศรีวิชัย
ผู้บริหารเด็กหญิงจุไรรัตน์ อินตาเปี้ย
ผู้บริหารเด็กหญิงนิรุชา ใจคำ
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนตำบลสองแคว